Measuring contours for terraces / Korkeuskäyrien mittausta terassointiin

December 7, 2018 admin

(ALLA SUOMEKSI)

Measuring contours has started in Yam Makaa! This is great and surprisingly soon after the initial meeting with the farmers. They are clearly motivated to take action to save their fields.

From Maro’s message on Wednesday 5th Dec:

Yesterday, fundi (who built Sango checkdams) and I went to the field. Farmers had been asked to prepare wooden pegs. It worked well as we started tomeasure Ndanu’s farm and his neighbour’s, whose farm is directly facing the school. We made Ndanu’s farm Fanya juu type of terrace and because we want to capture run off from the school compound, we decided to have Fanya chini terraces for the farm that is bordering the school. There is another farmer who is also a fundi, he is familiar with taking measurements (by the hosepipe method), he promised to work along with other farmers helping them to do measurements. I also asked Ndanu if he could continue independently. He said he could go on. I will check the quality of the work after a while.

 

Korkeuskäyrien mittaus terasseja varten alkoi tiistaina! Tämä on loistavaa ja yllättävän nopeasti ensimmäisen kokouksen jälkeen. Viljelijät ovat selvästikin motivoituneita pelastamaan peltomaansa!

Maron viestistä keskiviikkona 5.12: Eilen menimme rakentajan (joka rakensi Sangon kivipadot) kanssa kenttätöihin. Viljelijöitä oli pyydetty valmistamaan merkkikeppejä etukäteen. Työ onnistui hyvin, sillä aloitimme Ndanun ja hänen naapurinsa pelloilta. Naapurin pellot ovat vastapäätä koulua. Teimme Fanya juu tyyppisen terassin Ndanun pellolle ja koska on tarkoitus kerätä valumisvesiä koulun pihalta, teimme Fanya chini tyyppiset terassit naapurille. Siellä on myös eräs toinen rakentaja, joka osaa mitata (puutarhaletkutekniikalla). Hän lupasi auttaa muita vilejlijöitä mittaamaan terassien paikat. Pyysin myös Ndanua työskentelemään jatkossa itsenäisesti. Hän suostui. Menen katsomaan työn laatua myöhemmin.