Maki secondary builds a stove, Jan 2019

February 1, 2019 admin

Today the builders finished a stove at Maki secondary. It was the biggest stove they had ever built. The school has 600 pupils and thus they needed a stove that takes six sufferias (pots).
Tänään rakentajat saivat valmiiksi hellan Makin yläkoululle. Se oli suurin hellä mitä he olivat koskaan rakentaneet. Koulussa on 600 oppilasta ja hellassa piti olla kuusi kattilanpaikkaa.
  
The work started under the sky. The school had decided that they want to build a new kitchen building. Thus the stove needed to be built in the site of the new building. On the first day a temporary frame was erected and the iron sheets from the old building taken to cover the stove.
Työ alkoi taivasalla. Koulu oli päättänyt, että he tarvitsevat uuden keittiörakennuksen. Joten hellaa piti tehdä tulevan uuden rakennuksen paikalle. Ensimmäisenä päivänä rakentajat tekivät väliaikaisen rungon ja ottivat vanhasta rakennuksesta kattopellit hellan suojaksi.
 
Builders were Ndanu (first left), Antipasi (second left) and Iddy (holding a hosepipe).
Rakentajina olivat Ndanu (1. vas), Antipasi (2. vas) ja Iddy (kuvassa vesiletkun kanssa).


Almost ready here. Melkein valmis tässä.

And here are the contributors. Thank you. Ja tässä lahjoittajat. Kiitos!
 
Here is the old kitchen from outside and inside. Tässä vanha keittiö ulkoa ja sisältä.