Thank you for 2018

December 24, 2018 admin

Thank you for your support in 2018. It has meant very important changes in the lives of very many children in 2018. This ‘very many’ means approximately the following:

  • About 500 more children have now water at their school so they don’t need to carry water every day to school
  • As eleven more schools have built a proper stove in 2018, firewood usage has dropped about 50 to 75% of their previous usage (yes, these percentages look big but that is what schools report)
  • In these schools about 2500 children have seen what difference it makes to use a proper stove compared to the three-stone fire: no more indoor smoke, less firewood used, quicker cooking, safer kitchen
  • In five more schools about 1500 children have got a hand washing place near toilets for the first time in their lives

If you would like to get into a modern Tanzanian Christmas feeling, listen to this https://www.youtube.com/watch?v=QSWpoHUs4-Q . A nice mixture of western and modern Tanzanian (Swahili-English, piano and traditional drums, old western Christmas song with an African beat, devotion and dance, and in a typical setting with bati against the wall :- )

 Best, Mama Liana

 

Kiitos tuestasi vuonna 2018. Sillä on saatu aikaan hyvin tärkeitä muutoksia hyvin monen lapsen elämään vuonna 2018. ‘Hyvin monen’ tarkoittaa suurin piirtein seuraavaa:

  • Noin viidensadan oppilaan ei tarvitse enää kantaa vettä joka päivä kouluun, koska koululla on vesitankki
  • Yksitoista koulua on saanut kunnon hellan, joten näissä kouluissa polttopuun kulutus on laskenut 50-75% (kyllä, näin suuria prosenttilukuja koulut raportoivat itse)
  • Näissä yhdessätoista koulussa noin 2500 oppilasta on nähnyt millaisen muutoksen kunnon hella saa aikaan: ei enää savua keittiössä, vähemmän polttopuuta, nopeampi keittoaika, turvallisempi keittiö
  • Viidessä koulussa noin 1500 lasta on saanut käsienpesupaikan vessojen viereen ensimmäistä kertaa elämässään

Jos haluat päästä modernin Tansanian joulutunnelmaan, kuuntele tästä https://www.youtube.com/watch?v=QSWpoHUs4-Q . Kiva yhdistelmä länsimaista ja modernia tansanialaista (Swahili-englanti, piano ja perinteiset nahkarummut, vanha länsimainen joululaulu afrikkalaisella biitillä, laulun hartautta ja tanssia, ja tyypillisessä ympäristössä aaltopelti seinää vasten :- )