Puunistutusta kouluilla Mwangassa

ENGLISH BELOW…Tällä viikolla Ndanu, yhdessä ympäristöopin opettajan kanssa, veti neljällä koululla Mwangassa puunistutuskoulutukset. Aiemmin näillä kouluilla perustettiin taimitarhat.

Ensimmäiset taimitarhat eivät olleet kovin onnistunut yritys, valitettavasti. Ympäristöaktiviteetit ovat ehkä vaikeimmin toteutettavia aktiviteettejä Tansaniassa. On vaikea motivoida ihmisiä tekemään ympäristötekoja, vaikka ympäristön tuhoa näkyy kaikkialla. Puuvarat hupenevat, maaperä erodoituu, maanvyöryjä tapahtuu aivan lähistölläkin (joskus asfalttitie on paksun mullan peittämä, kun sade tuo viljelyksiltä mullan tielle)… silti ihmisten omat välittömät tarpeet ajavat etusijalle. No, kun koulut eivät onnistuneet kasvattamaan sadan puun taimitarhasta kuin 10-20 puuta, ehdottivat he sitten ostavansa valmiita taimia 10.

Teimme Ndanun kanssa perusteellisen koulutussuunnitelman puolen päivän mittaiseen koulutukseen. Opettajalla oli iso rooli opettamisessa. Sillä yritimme saada siirrettyä omistajuutta aktiviteetistä hänelle, jotta jatko olisi kokonaan hänen vastuullaan. Meillä ei ole varoja jäädä seuraamaan näiden koulujen suoriutumista ympäristövastuustaan. Ndanu myös paneutui perusteellisesti etukäteen pullokastelun käyttämiseen, ja testasi erilaisia reiän kokoja. Pullosta leikataan pohja irti, korkkiin tehdään reikä. Pullo asetetaan korkki alaspäin juurelle. Pulloa täyttämällä vesi ohjataan syvemmälle juurille, jottei vesi haihtuisi heti ilmaan kuumassa auringossa.

Liana hankki koulujen ostamien taimien lisäksi 10 tainta ‘lahjaksi’. Näin taimia sitten onnistuttiin istuttamaan 20-30 per koulu ja lapset oppivat istuttamisen. Kaikki taimet olivat biohajoavissa taimipusseissa. Taimitarhassa niitä joutuu kastelemaan enemmän, sillä pussi haiduttaa kosteutta. Ei siis paras mahdollinen siltä kannalta. Mutta vältämme kuitenkin muovin käytön, mikä on tuiki tärkeä läksy myös lapsille.

Ilahduttavaa oli nähdä, että maaliskuussa videoiden tekemisen yhteydessä kouluille viemämme taimet olivat hengissä ja kasvaneet paljon.

Suuri kiitos tästä koulutuksesta Ndanulle, joka näyttää venyvän tehtävään kuin tehtävään. Paneutumalla innokkaasti ja perusteellisesti uusiin asioihin hänestä tulee tehtävä tehtävältä monen alan asiantuntija, joka soveltuu opettamaan oppimiaan asioita eteenpäin!

This week, Ndanu, along with the environmental science teachers, conducted tree planting training in four schools in Mwanga. In the past, nurseries were established in these schools.

The first ever nurseries in these schools were not a very successful attempt, unfortunately. Environmental activities are perhaps the most difficult activities in Tanzania. It is difficult to motivate people to do environmental acts, even though the destruction of the environment is evident everywhere. Tree resources are dwindling, soils are eroding, landslides are happening in the immediate vicinity (sometimes the tarmac road is covered with thick soil that heavy rains have brought from the farmland to the road) … yet people’s own immediate needs take precedence. Well, when schools managed to grow only about 10-20 seedlings from a nursery of hundred trees, they then suggested to buy 10 ready seedlings.

Ndanu and I made a thorough training plan for a half-day training. The environmental teacher played a big role in teaching. By this we tried to get the ownership transferred to him so that the activity would be entirely his responsibility. We do not have the funds to follow up this activity. Ndanu also put a lot of effort in advance to learn bottle watering, and tested different hole sizes. The bottom of a used water bottle is cut off, hole is made in the cap, the bottle is placed with the cap facing down to the base of the seedling. By filling the bottle, the water is directed to deeper roots so that the water does not immediately evaporate into the air in the hot sun.

In addition to the seedlings purchased by the schools, Liana acquired 10 seedlings as a ‘gift’. Thus, 20-30 seedlings were planted at each school and  children learned to transplant. All seedlings were in biodegradable seedling bags. In the nursery, they have to be watered more, as the bag lets moisture to evaporate. So, not the best in that sense. But we still avoided using plastic, which is a very important lesson for the children as well.

What was delightful was to see that the seedlings we had taken to schools when making the videos in March had survived and had grown well.

Many thanks for this training to Ndanu, who seems to be stretching into any task that needs doing. By engaging enthusiastically and thoroughly in new things, he becomes a ‘multi-disciplinary expert’ who is capable of teaching others the things he has first learned himself!