Extra heavy rain causes destruction / Rankkasade tuhoaa

April 25, 2019 admin

Moshiin osui valtava rankkasade toissa yönä. Vesi ja muta täyttivät korjaamamme rotkon koko yön kestävän sateen aikana. Rotko ja muut rotkot tulvivat yli pelloille. Tulvivalla alueella vesi tuhosi kovalla työllä kaivetut terassit, joille ruoho oli juuri kylvetty odottamaan sateiden alkamista. Kivipatojen yläosat (paitsi ylin pato) antoivat periksi. Se paljasti rakennusongelman: kivilaatikoiden verkkoja ei oltu sidottu rautalangalla viereisiin ja alempana oleviin laatikoihin (vaikka se oli yksi tärkeimmistä ohjeista ja kirjallisena ja puhelimitse annettu). Mutta sekään ei olisi säästänyt kaikilta tuhoilta, sillä vesi olisi kuitenkin murtautunut rotkon reunojen ja padon välistä. Vettä oli niin valtavasti. Näin suuri vesimäärä olisi tarvinnut suuremmat virtausaukot yläreunassa. Yön aikana rotkoon täyttyi metristä puoleentoista metriä multaa (Voi vain kuvitella, miten ohutta yläpuolella olevien peltojen multa on tämän jälkeen.) Terassit säilyivät jotakuikin ehjinä muualla (vaikka madaltuivat).

Samaan aikaan sykloni Kenneth on juuri iskenyt Tansanian ja Mosambikin rannikkoon.


https://www.meteoblue.com/en/weather/map/precipitation/southern-africa

Moshi received an extra heavy rain the night before yesterday (23-24 April). Water filled the rehabilitated gully as it rained the whole night. The gully and all the rest of the gullies flooded over and water washed over the fields. In the flood area  terraces that had been dug with a lot of effort and were waiting with grass seeds were washed away. The uppermost levels of the check-dams gave in (except the first upstream). It revealed a building defect: gabions had not been tied to their neighbouring gabions by wire (even though this was one of the most important instruction given in writing and by phone). But even tying the gabions together would not have prevented all the destruction. Water would have broken through the sides of the dams anyway. There was so much of it. This amount of water would need deeper spillways. During the night the gully filled with 1-1.5 meters of soil (One can only wonder how thin the soil is now on the fields above this gully). Terraces that were further from the flooded area stayed somewhat intact, though a bit flattened.

At the same time tropical cyclone Kenneth has just hit the Tanzanian and Mozambican coast.  coast. https://www.meteoblue.com/en/weather/map/precipitation/southern-africa


Tops of check-dams 3 and 4 washed away. Water washed down the uppermost 1 cubic meter and two cubic meter gabions down the stream as they were not tied to the gabions below them.
Vesi huuhteli mennessään yläosat padoista 3 ja 4. Vesi huuhtoi ylimmät kuution ja kahden kuution kokoiset kivilaatikot alavirtaan, koska niitä ei oltu sidottu alempiin.


Terraces were washed away in the flooded area near the gully. Here was once a terrace, dug under a scorching sun, ready with grass seeds sown on it.
Terassist huuhtoutuivat näkymättömiin tulva-alueella lähellä rotkoa. Tässä oli kovalla työllä polttavan auringon alla kaivettu terassi, johon oli kylvetty ruohonsiemenet.

  

Onneksi sentään osa terasseista pysyi kasassa. Kun ruoho pääsee kasvamaan terassin päälle, ne kestävät rankkasateet hyvin. Ruoholla on jopa kaksi metriä pitkät juuret, jotka sitovat mullan.
Luckily some of the terraces stayed together. Once the grass gets established on the terraces they will endure heavy rains well. Roots will be up to two meters deep and will tie together the soil well.


A section of the gully filled by 1.5 meters of soil from the fields upstream. So partly the check-dams did work.
Osa rotkosta täyttyi puolellatoista metrillä multaa, joka on peräisin yläjuoksun puoleisilta pelloilta. Joten osittain padot pitivät.


Tässä, lähellä ylintä patoa, maata on kerääntynyt noin metri. Myös pato pysyi yhtenä kappaleena.
Here, close to the uppermost checkdam, there is about a meter of new soil inside the gully. This dam stayed in one piece.

Share this page