A new partner; UMAUKI the builder group; work continues

July 19, 2020 admin

(ALLA SUOMEKSI) As it seemed risky for the builders to travel to the schools by public transport, we decided to halt our activities in March and see how the situation develops. At the same time LWDO, our partner organization that was established in 2017 practically stopped functioning. So we also lacked a channel to send more money to Tanzania. By coincident COVID-19 gave us some time to find a new partner.

We found another partner from Njiro, Arusha. The organization is called RECODA https://recoda.or.tz/about-recoda/. This organization was previously known to Ric through his work. The location is not perfect, a bit too far, but we have planned to use M-Pesa for transferring money for the materials (even directly to the hardware stores) and for the labour costs. The organization is well established and they have other larger projects that keep them very busy. Time will show if they manage to squeeze our activities within their tight schedules. We have made an agreement for half a year only, but the intention is to continue if possible and practical.  

Another news concerns the group of builders we have been working with. Fifteen of them have now organized themselves into a formal group that has been registered in Mwanga district. This is a huge achievement. We had talked about them forming a group for some years. Just a week ago it was accomplished! They call themselves UMAUKI (Umoja was Mafundi Ujenzi Kilimanjaro). Erick generously helped the group to formulate the constitution. The registration certificate says that the group has been registered as an official group “whose aim is to eradicate poverty and to bring to itself development”. Nice statement.

Now the builders have decided to start building again. They will start to build a tank at Mengeni secondary school in Rombo within the next few days. The corona risk is still there. No one knows how big the risk is. But people do go about their daily activities as before. Remote work is not a possibility for a builder or a farmer. Everyone wears a mask in public places and transport. There are handwashing places everywhere. So the risk is known and taken care of in a way that is possible and practical.

#   #   #  #

Koska päättelimme maalikuulla, että oli vaarallista matkustaa kouluihin julkisilla kulkuneuvoilla, päätimme keskeyttää toimintamme ja seurata tilanteen kehittymistä. Samaan aikaan LWDO, vuonna 2017 perustettu kumppanijärjestömme käytännössä lopetti toimintansa. Joten meillä ei myöskään ollut kanavaa lähettää lisää rahaa Tansaniaan. Sattumalta COVID-19 antoi meille aikaa löytää uusi kumppani.

Löysimme toisen kumppanin Njirosta, Arushasta. Organisaation nimi on RECODA, https://recoda.or.tz/about-recoda/ . Tämän organisaation Ric tunsi aiemman työnsä kautta. Sijainti ei ole täydellinen, vähän liian kaukana, mutta olemme suunnitelleet M-Pesan käyttämistä rahan siirtämiseen materiaaleille (jopa suoraan rautakaupoille) ja työvoimakustannuksiin. Organisaatio on vakiintunut ja heillä on muita suurempia projekteja, jotka pitävät heidät erittäin kiireisinä. Aika näyttää, pystyvätkö he sovittelemaan toimintamme tiukkojen aikataulujensa joukkoon. Olemme tehneet sopimuksen vain puoleksi vuodeksi, mutta tarkoituksena on jatkaa, mikäli mahdollista ja käytännöllistä.

Toinen uutinen koskee rakentajaryhmää, jonka kanssa olemme työskennelleet. Heistä 15 on nyt järjestäytynyt muodolliseksi ryhmäksi, joka on rekisteröity Mwangan piirikunnassa. Tämä on valtava saavutus. Olimme puhuneet ryhmän muodostamisesta jo muutaman vuoden ajan. Vain viikko sitten se saatiin aikaan! He kutsuvat itseään UMAUKI:ksi (Umoja wa Mafundi Ujenzi Kilimanjaro). Erick ystävällisesti auttoi ryhmää kirjoittamaan ryhmän säännöt. Rekisteröintitodistuksen mukaan ryhmä on rekisteröity viralliseksi ryhmäksi, jonka “tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja kehityksen tuominen itselleen”. Hienosti sanottu.

Nyt rakentajat ovat päättäneet aloittaa rakentamisen uudelleen. He alkavat muutaman päivän kuluessa rakentaa vesitankkia Mengenin yläkouluun Rombossa. Koronariski on edelleen olemassa. Kukaan ei tiedä kuinka suuri riski on. Mutta ihmiset jatkavat päivittäistä toimintaansa kuten ennenkin. Etätyö ei ole mahdollisuus rakentajalle tai viljelijälle. Jokainen käyttää naamaria julkisissa paikoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa. Kaikkialla on käsinpesupaikkoja. Joten riski tunnetaan ja sitä hoidetaan tavalla, joka on mahdollista ja käytännöllistä.

Share this page