Building at Kauzeni primary: a real endurance test

August 6, 2021 admin

Building news again. Builders have just finished a water tank at Kauzeni primary school. This was funded from the Liana part by Stats4SD. The school is in the dry plains in Mwanga close to Mgagao village. It was altogether a different experience, particularly for the builders. Their hardship endurance was tested to the limit. Two days before finishing Ndanu wrote a WhatsApp message about 3 at night.

“Here life is very difficult. These people live in the 18th century. I stayed without water for two days until realized we can start boiling it. Now we boil it and put a little ash to clear it. … these people promised to provide services to the builders to eat and sleep, but until now we have jointly bought flour and vegetables and cooked for ourselves. First we slept on the sacks that were bought for the tank, but when they were used we had nothing. We asked the neighbors to give us a small canvas to sleep on.” We couldn’t anticipate beforehand that mattresses can’t simply be arranged everywhere (we have so far built in about 50 schools in N Tanzania). Now we need to think about buying sleeping bags.

Earlier the person who was supposed to carry water for the cement disappeared so 4 packets of cement was wasted as cement was left halfway mixed and then hardened. A negotiation followed for the school to provide the lost packets so that the work can be completed.

“Another problem is elephants. They are so many. You can’t go outside at night as it is dangerous. Then the school does not have a toilet.”

The last hurdle was to organize a reliable enough arrangement to water the concrete so that it dries slowly enough. So Ndanu managed to get a chain of people, one waters Fri, Sat, Sun and another the rest of the week. He is going to check the situation early next week.

That’s what it is like to work amongst the most marginalized, the poorest, the ones who do not have any resources and everything seems so extremely difficult.

But the water tank is there anyway. Thank you to all.

I suggested the builders go and eat a very good meal at the end, lots of meat and/or fish, all kinds of vegetables, fruits… And then they need a lot of rest.

Meeting of the school committee. This is the first time we operate in the Maasai area. Ndanu sitting (in blue jacket) and Apendaeli, the ‘gutter builder’ standing beside him. / Koulukomitekokous.
Mixing concrete. / Sementinsekoitusta.
Tying up sacks (their ‘bed’) for plastering at six o’clock on Sunday morning. / Laittamassa säkkejä (siihen astista nukkuma-alustaa) rappausta varten kl 6 sunnuntaiaamuna.
From the left (vasemmalta), Baraka, Hassan, Rama and Mandela (squatting / kyykyssä).
“To collect wastewater. Water trees.” These collect wastewater from the handwashers. “Kerää jätevesi, Kastele puita”
Making the roof piece. / Katto-osan tekoa.
And there it is ready. Thorn bushes try to keep the elephants away. Baobab tree behind. / Ja nyt se on valmis. Piikkioksat yrittävät pitää norsut loitolla. Apinanleipäpuu takana.
From the left (vasemmalta) Ndanu, Mandela, Hassan, Baraka.
Only the roof missing. / Vain katto puuttuu enää.
Thanks to Stats4SD!
Surviving with self-cooked maize porridge and veges for 8 days. / Sinnittelyä itsekeitetyllä maissipuurolla ja vihanneksilla 8 päivää.
Teacher living at the school who will water the concrete during the weekend. / Opettaja asuu koululla ja kastelee sementtiä alkupäivät.

Hei kaikki Lianan jäsenet ja kannattajat,

Rakennusuutisia jälleen. Rakentajat ovat juuri lopettaneet vesitankin rakentamisen Kauzenin alakoulussa. Tämän rahoitti Lianan osalta Stats4SD. Koulu sijaitsee Mwangan kuivilla tasangoilla lähellä Mgagaon kylää.

Tämä olikin aivan erilainen kokemus, erityisesti rakentajille. Heidän vaikeudensietokykynsä testattiin äärirajoille. Kaksi päivää ennen lopettamista Ndanu kirjoitti WhatsApp -viestin noin 3 yöllä.

“Täällä elämä on hyvin vaikeaa. Nämä ihmiset elävät 1700-luvulla. Olin juomatta vettä kaksi päivää, kunnes tajusin, että voimme alkaa keittää sitä. Nyt keitämme ja laitamme hieman tuhkaa sen puhdistamiseksi … Nämä ihmiset lupasivat tarjota rakentajille ruuan ja majoituksen, mutta tähän asti olemme ostaneet yhdessä jauhoja ja vihanneksia ja keittäneet itsellemme. Ensin nukuimme säkkien päällä, jotka ostettiin tankkia varten, mutta kun ne oli käytetty rakentamiseen, meillä ei ollut mitään. Pyysimme naapureita antamaan meille pienen pressun alustaksi. ” Emme osanneet aavistaa, että patjoja ei yksinkertaisesti pystytä järjestämään kaikkialla (olemme sentää työskennelleet noin 50 koululla P Tansaniassa). Nyt pitää miettiä makuupussien ostoa.

Aiemmin henkilö, jonka piti kuljettaa vettä sementtiä varten, katosi, joten 4 sementtisäkkiä meni hukkaan, koska sementin sekoitus jäi puoliväliin ja se kovettui. Sitten neuvoteltiin, että koulu korvaa menetetyt sementit että työ saadaan päätökseen.

”Toinen ongelma on norsut. Niitä on niin paljon. Ei voi mennä ulos yöllä, koska se on vaarallista. Ja koulussa ei ole lainkaan wc:tä. ”

Viimeinen este oli järjestää riittävän luotettava järjestely betonin kastamiseksi niin, että se kuivuu riittävän hitaasti. Ndanu onnistui saamaan ketjun ihmisiä, joista yksi kasteli pe, la, su ja toinen loppuviikolla. Hän aikoo tarkistaa tilanteen ensi viikon alussa.

Sellaista on työskennellä syrjäytyneimpien, köyhimpien, niiden joukossa, joilla ei ole resursseja ja kaikki tuntuu niin vaikealta.

Mutta vesitankki on nyt siellä joka tapauksessa. Kiitos kaikille.

Ehdotin, että rakentajat menevät ja syövät lopussa erittäin hyvän aterian, paljon lihaa ja/tai kalaa, kaikenlaisia vihanneksia, hedelmiä… Ja sitten he tarvitsevat paljon lepoa.