Funding for two water tanks in memory of loved ones…

December 16, 2019 admin

The following is an email from Miika, Liana’s long-term Vice-chair:

“This year I would like to support the construction of two water tanks in Tz. I have today deposited 1600e to the Liana account.  I wish to construct these tanks – one in memory of my grandmother Toini Mäkelä and the other in memory of my aunt Sinikka Mäkelä who both have passed away during the past year. As my father passed away two years ago and I am next in line, inheriting something from both of them. I am sure they would both appreciate their participation to this cause.”

Rahoitus kahteen vesitankkiin rakkaiden ihmisten muistolle

Seuraavassa Sähköposti Miikalta, Lianan pitkäaikaiselta varapuheenjohtajalta:

“Tänä vuonna haluan tukea kahden vesitankin rakentamista Tansaniassa. Olen tänään siirtänyt 1600 euroa Lianan pankkitilille. Haluan rakentaa nämä tankit – toisen isoäitini Toini Mäkelän muistolle ja toisen tätini Sinikka Mäkelän muistolle. He molemmat nukkuivat pois menneenä vuonna. Koska isäni nukkui pois kaksi vuotta sitten, ja olen perimysjärjestyksessä seuraava, perin jotakin heiltä molemmilta. Olen varma, että he molemmat arvostaisivat olla mukana tässä hyvässä tarkoituksessa.”

Share this page