Funding from Stats4SD & a new partner organisation

August 27, 2021 admin

Earlier in August we received again funding from Stats4SD for our work in Tanzania. This was 3000 Pounds and became 3514.83€. We have earlier received funds from them in 2018, 2019 and 2020.  This is a rewarding ‘partnership’ to us both. As Carlos the Executive Director of Stats4SD puts it: “It is great to be partner with Liana on these efforts, and I, as well as my colleagues at Stats4SD, are grateful to Liana for creating a channel for us to contribute.”

We have recently started to collaborate with a women’s organisation in Moshi called KIWAKKUKI (Kikundi cha Wanawake Kilimanjaro Kupambana UKIMWI), Women against AIDS in Kilimanjaro, https://kiwakkuki.org/. It is a well-established organisation that has functioned in the area since 1995. Everyone seems to know them, as HIV-AIDS was such a big thing in the 90s and early 2000. Later, in addition to targeting people affected by HIV/AIDS, they have expanded to more livelihood related projects on organic agriculture and water, which are some of our main interests.

Aiemmin elokuussa saimme jälleen rahoitusta Stats4SD:ltä Tansanian työhömme. Tämä oli 3000 puntaa ja siitä tuli 3514,83€. Olemme aiemmin saaneet heiltä varoja vuosina 2018, 2019 ja 2020. Tämä on palkitsevaa “kumppanuutta” meille molemmille. Kuten Stats4SD: n toimitusjohtaja Carlos sanoo: “On hienoa olla Lianan kumppani näissä hankkeissa, ja minä sekä kollegani Stats4SD:ssä olemme kiitollisia Lianalle siitä, että se on luonut meille kanavan olla mukana.”

Olemme alkaneet tehdä yhteistyötä Moshissa olevan naisjärjestön KIWAKKUKI (Kikundi cha Wanawake Kilimanjaro Kupambana UKIMWI), Women against AIDS in Kilimanjaro kanssa, https://kiwakkuki.org/. Se on vakiintunut organisaatio, joka on toiminut alueella vuodesta 1995. Kaikki näyttävät tietävän heidät, sillä HIV-AIDS oli niin suuri asia 90-luvulla ja vuoden 2000 alussa. Myöhemmin he ovat laajentuneet enemmän toimeentuloon liittyviin hankkeisiin, jotka koskevat luonnonmukaista maataloutta ja vettä, mitkä ovat myös meidän intressejä.