Grant from Stats4SD

November 26, 2019 admin

Good news! Statistics for Sustainable Development (Stats4SD, https://stats4sd.org/) has just granted us funding to build two water tanks for schools in Tanzania.

These tanks will be built in Mwanga district, where Liana has previously built about 100 household tanks and over 20 school stoves. There has been no building of the school tanks that make the hygiene and environmental activities possible. Hence we requested funding to start supporting this. 

The total ‘package’ cost to Liana per school is GBP1040, this being made up of building materials and transport, builders’ time and transport, wash kits and the tree nursery. Costs are shared with the schools and they each contribute an additional amount equivalent to GBP 290. Thus the funding requested for two schools was a total of GBP 2080.

Stats4SD is a small not for profit social enterprise. Each year they make a small operating surplus that is donated to good causes. Staff are asked to suggest projects to fund. This year there were nine suggestions and the total amount requested was far more than that available, so staff were again asked to help by rating requests. 

Liana’s proposal score the highest ratings and was the only project to be awarded the full amount requested. This good result was probably due to both the clear description of how money would be used and the fact that we have received funding from Stats4SD before and given regular updates on progress.

SUOMEKSI

Hyviä uutisia! Statistics for Sustainable Development (Stats4SD, https://stats4sd.org/) on juuri myöntänyt meille rahoituksen kahden vesitankin rakentamiseksi kouluihin Tanzaniassa.

Nämä tankit rakennetaan Mwangan piirikuntaan, missä Lianan projektit ovat aiemmin rakentaneet noin 100 vesitankkia ja yli 20 kouluhellaa. Siellä ei kuitenkaan ole rakennettu koulujen tankkeja, jotka mahdollistavat käsihygienian ja ympäristöaktiviteetit. Siksi anoimme rahoitusta tähän. 

Työn kokonaispakettihinta Liananalle per koulu on 1040 puntaa. Tämä kattaa rakennustarvikkeet ja niiden kuljetuksen, rakentajien ajan ja matkat, käsienpesulaitteet ja taimitarhan. Jaamme kustannukset koulujen kanssa niin että koulun rahoitusosuus on 290 puntaa (rahana ja tarvikkeina). Siten anomamme summa kahdelle koululle oli 2080 puntaa.

Stats4SD on pieni ei-voittoa-tuottava yhteiskunnallinen yritys. Joka vuosi sen tuottama ylijäämä jaetaan johonkin hyvään tarkoitukseen. Työntekijöitä pyydetään ehdottamaan projekteja. Tänä vuonna niitä oli yhdeksän ja kokonaissumma ylitti reilusti jaossa olevan summan. Siksi työnekijöitä pyydettiin auttamaan anomusten rankkaamisessa.

Lianan projektiehdotus sai korkeimmat pisteet ja oli ainoa projekti, joka sai koko pyytämänsä summan. Tämä ehkä siksi, että kuvaus siitä, mihin rahat käytetään oli selkeä; olemme myös aiemmin saaneet rahoituksta Stats4SD:ltä ja raportoineet säännöllisesti työn etenemisestä.

Share this page