Hand washing starts at Maki secondary, Jan 2019

February 1, 2019 admin

Maki secondary made two important improvements in one go. They got a new stove to replace a three stove fire. But they also took four hand washing kits for teachers, girls and boys.
Makin yläkoulu teki kaksi tärkeää parannusta kerralla. He rakensivat uuden hellan kolmen kiven tulen tilalle. Mutta he myöskin ottivat neljä käsienpesupaikkaa opettajille, tytöille ja pojille.


Here the kits are tested. Headteacher stands by.
Tässä käsienpesupaikkoja testataan. Rehtori seisoo vierellä.

Share this page