New rules / Uudet säännöt

August 11, 2019 admin

The Finnish patent and registration office has now approved the new rules (constitution) of Liana. The two main changes are the following:

  1. The rules give us a better balance between improving the state of the environmental and improving human livelihoods
  2. We can accept as a regular member anyone who has adequate knowledge and skills to function in the organisation (previously we required experience from development cooperation)

If you would like to consider joining, please let the Chair Eija know (see contacts on the Contact page). And if you know someone who would like to do something in a developing country or to raise awareness of these issues here in the North, let him/her know about Liana.

And even if you are not a person who plans to work through Liana we would be more than happy to welcome you as a supporting member.  Liana’s membership fees are as follows:

Regular member (north) €30
Regular member (south) €10
Supporting member individual €75
Supporting member corporate €500

SUOMEKSI

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on nyt hyväksynyt Lianan uudet säännöt. Kaksi pääasiallista muutosta ovat seuraavat:

  1. Säännöt antavat meille paremman tasapainon ympäristön tilan parantamisen ja ihmisten hyvinvoinnin parantamisen välillä
  2. Voimme hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kenet tahansa, jolla on riittävät tiedot ja taidot yhdistyksessä toimiakseen (aiemmin vaadimme kehitysyhteistyökokemusta)

Jos haluaisit liittyä jäseneksi, ota yhteyttä puheenjohtaja Eijaan (yhteystiedot Contacts-sivulla). Ja jos tiedät jonkun, joka haluaisi tehdä jotakin jossakin kehitysmaassa, tai toimia täällä Pohjoisessa tietoisuuden lisäämiseksi, kerro hänelle Lianasta.

Ja vaikka et harkitsisikaan toimia Lianan kautta, toivottaisimme sinut mielellämme tervetulleeksi Lianan tukijäseneksi. Lianan jäsenmaksut ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen (pohjoinen) €30
Varsinainen jäsen (etelä) €10
Tukijäsen henkilö €75
Tukijäsen yritys €500

Share this page