Stove at Uparo secondary March 19 / Hella Uparon yläkoululla maaliskuussa 19

March 16, 2019 admin

A stove has been built at Uparo secondary school. This is actually old news, as the stove was completed just before the check-dam building started. It was built by Elias and an apprentice called Hassan. As the ckeck-dam building took all daylight hours from Ndanu, he did not have time to go to the school to take the final photos. Allocating the responsibility of the stove building to Elias was an attempt by Ndanu to give more responsibility to other fundis so that he would not need to lead all the work in all places.

Uparo is in Moshi rural. We are looking into opening stove and tank building work in Moshi as well. Uparo got a jump start even if we are still in the process of obtaining information on the needs of the schools there. The school also took three hand washing kits. The stove was funded by Kirsi, Päivi and Bob. Thank you to all of you!

Hella on rakennettu Uparon yläkoululle. Tämä on itse asiassa jo vanha uutinen, koska hella valmistui juuri ennen kun eroosiopatojen rakennus alkoi. Sen rakensi Elias ja oppipoika Hassan. Koska patojen rakentaminen vei kaiken valoisan ajan Ndanulta, hän ei ehtinyt mennä valokuvaamaan hellaa aiemmin. Vastuun antaminen Eliasille oli Ndanun yritys jakaa vastuuta myös muille rakentajille niin, ettei hänen tarvitsisi johtaa rakentamista jatkuvasti kaikkialla.

Uparo on Moshin maalaiskunnassa. Harkitsemme hella- ja tankkiprojektin laajentamista Moshiin. Uparo saikin varaslähdön, vaikka olemme vasta selvittämässä koulujen tarpeita siellä. Koulu otti myös kolme käsienpesukittiä. Hellan maksoivat Kirsi, Päivi ja Bob. Kiitos teille kaikille!

Share this page