Stove for Tawarini primary

November 17, 2019 admin

Thanks to all the donations that we have received in October-November work goes on in Tanzania. This time a stove was built at Tawarini primary school in Rombo.

This is the 25th stove since we started to work in Rombo in late 2017. Having all these improved school stoves must already make a big impact in reducing firewood usage in the district. Each stove has reduced the school’s firewood usage by 50-75%.

The stove was built by Ndanu and Tumaini. It is our habit to rotate the builders, however, if the one on the rotation list is not available due to some other activity, another one takes the task. This is how Tumaini often ends up building stoves. He and Ndanu are the most experienced stove builders in our team.

Contributions through Liana came from Karisjärvi friends club (Karisjärven ystäväkerho), Tarja, Osmo and Juha. A warm thank you to all of you. Karisjärvi friends club is a Red Cross club that gathers together once a month in Eija’s and Ric’s home village in Finland.

This is the kitchen building at Tawarini where the stove was built. Well ventilated.
Tämä on Tawarinin keittiörakennus, jonne hella rakennettiin. Hyvin ilmastoitu.

Kiitos lahjoitusten, joita Liana on vastaanottanut loka-marraskuussa, työ jatkuu hyväään tahtiin Tansaniassa. Tällä kertaa hella valmistui Tawarinin alakoululle Rombossa.

Tämä on 25. rakentamamme hella Rombossa sitten vuoden 2017, kun aloitimme työn Rombossa. Tällaisella hellamäärällä täytyy olla jo suuri vaikutus polttopuun käytön vähenemiseen Rombon piirikunnassa. Jokainen kouluhella säästää koulun polttopuun tarvetta 50-75%.

Hellan rakensi Ndanu ja Tumaini. Meillä on tapana kierrättää rakentajavastuuta, mutta jos rakentaja on kiireinen muissa töissä, joku muu ottaa tehtävän. Näin Tumaini on päätynyt usein hellanrakentajaksi. Hän ja Ndanu ovat tiimimme kokeneimmat hellanrakentajat.

Lianan kautta tuleva rahoitus tuli Karisjärven ystäväkerholta, Tarjalta, Osmolta ja Juhalta. Lämmin kiitos teille kaikille. Kärisjärven ystäväkerho on Punaisen ristin kerho, joka kokoontuu Eijan ja Ricin kotikylässä Karisjärvellä kerran kuussa.

Share this page