Stove for Wama primary

November 8, 2019 admin

Ndanu and Tumaini completed a stove at Wama primary yesterday evenining. This stove was paid in total by Sherwood Sunrisers Rotary club in the UK. Thank you! The club had earlier built a kitchen building for the same school, but it still lacked a stove.

So in this exceptional case Liana deviated from its normal mode of working in partnership with the beneficiaries. We normally share the responsibility of organising and fundraising with the beneficiaries. The headteacher is the initiator of the activities at his/her school. S/he introduces the issue to the school committee – which involves the parents or even the whole community. Finally the teacher and the committee receive part of the credit of upgrading the school facilities. Sharing the effort and the credit is also more likely to lead into proper maintenance of whatever is built.

We are getting a lot of requests for stoves, water tanks and hand washing kits! During October and November only Ndanu has received phone call requests from ten schools for a stove (9 in Rombo and one in Mabogheni) and from five schools for a water tank (3 in Rombo and 2 in Mwanga). Obviously we don’t have the funds to do all this. But so far we have promised a stove for all the schools that have requested, and we have budgeted for one water tank.

When one stove or a tank is built the neighbouring school requests the same! This shows that when the product is good, it sells. No need to struggle with how to get people adopt the technology – which is usually a big issue in development. Just like everyone wanted a mobile phone – there was no issue of low adoption rates. Now all the schools want a stove and a water tank, and hand washing kits near toilet.

The first bricks laid.
Tumaini making the chimney

The fine kitchen building funded by Sherwood Sunrisers Rotary Club, UK.

Bright and beautiful!

Ndanu ja Tumaini saivat valmiiksi hellan Waman alakoululla eilen illalla. Hellan rahoitti kokonaisuudessaan Sherwood Sunrisers Rotary club Englannista. Kiitos! Klubi oli aiemmin rahoittanut keittiörakennuksen samalle koululle, siitä puuttui vain hella.

Joten tässä erikoistapauksessa Liana teki poikkeuksen työskentelytavassaan, joka korostaa yhteistyötä hyödynsaajien kanssa. Normaalisti me jaamme vastuun organisoinnissa ja varojenkeruussa hyödynsaajien kanssa. Johtajaopettaja on aktiviteettien alullepanija koulussaan. Hän esittelee asian koulukomitealla, joka vetää mukaan vanhemmat ja jopa koko yhteisön. Lopulta opettaja ja koulukomitea saavat myös osansa siitä kunniasta, että koulun tiloja on päivitetty. Työn ja kunnian jakaminen todennäköisesti johtaa kunnolliseen kunnossapitoon.

Olemme saaneet valtavasti pyyntöjä hellojen ja tankkien rakentamiseen ja käsienpesulaitteisiin. Loka-marraskuussa Ndanulle soitettiin kymmenestä koulusta ja pyydettiin hellaa (9 Rombossa, 1 Maboghinissa). Viidestä koulusta pyydettiin vesitankkia (3 Rombossa ja 2 Mwangassa). Tietenkään meillä ei ole rahaa kaikkeen tähän. Mutta tähän mennessä olemme luvanneet hellan jokaiselle pyytäjälle ja budjetoineet yhden vesitankin.

Kun yksi hella tai tankki on rakennettu, naapurikoulusta tulee pyyntö saada samanlainen! Jos tuote on hyvä, se myy. Ei ole tarvetta kamppailla sen kanssa, ettikö ihmisiä kiinnostaisi hankkia tuotetta – mikä on tavallisesti iso ongelma kehitysyhteistyössä. Juuri niin kuin aikanaan ihmiset halusivat kännykän, ei tarvinnut tuskailla kiinnostuksen puuttumisen kanssa, nyt koulut haluavat hellan, vesitankin ja käsienpesutynnyrit vessojen lähelle.

Share this page