Stove materials transported in bulk

February 22, 2020 admin

On Thursday Ndanu transported bricks and other materials for four schools by a large lorry. These are for stove building at Mengeni secondary, Olele primary, Mengeni primary and Mlembea primary. So stove building will be going on continuously for some time.

Torstaina Ndanu kuljetti tiilet ja muut materiaalit neljälle koululle isolla kuorma-autolla. Näistä rakennetaan hellat Mengenin yläkoululle, Olelen alakoululle, Mengenin alakoululle ja Mlembean alakoululle. Joten hellanrakennus jatkuu nyt keskeytyksettä jonkin aikaa.

Picking up the bricks from the kiln. Tiilien halua tiilenpolttopaikalta.

Children help unloading. Lapset auttavat kuorman purkamisessa.

I am also adding to this news blog some interesting pictures of the check-dams and terraces from my January visit. After all the difficulties with getting the check-dams (and the gully walls) endure the pressure of water two of them – the once that were repaired carefully with some new innovations – have now performed very well. Over 1.5 meters of soil has collected on the upper side of the check-dams making the deep gully look like a small dip only in the middle of the farmland.

Lisään myös tähän uutisblogiin joitakin mielenkiintoisia kuvia rotkopadoista ja terasseista tammikuiselta matkaltani. Vaikka olikin todella vaikeaa saada padot ja rotkon seinämät kestämään veden painetta, kaksi padoista – ne mitkä korjattiin huolellisesti uusia kekseliäitä ratkaisuja käyttäen – ovat nyt toimineet todella hyvin. Yli 1.5 metriä maa-ainesta on kerääntynyt patojen yläpuolelle ja rotko näyttää näiltä kohdin vain pieneltä notkelmalta viljelymaassa. Eric ja Ndanu ovat istuttaneet notkelmaan puita ja ruohoa. Tammikuun alussa se oli kuin viidakko. Kasvillisuus rehotti ylimääräisten sateiden seurauksena.

Vegetation has taken over the gully as Eric and Ndanu have planted tree seedlings and grass. Kasvillisuus on vallannut rotkon kun Eric ja Ndanu ovat istuttaneet rotkoon puuntaimia ja ruohoa.
By collecting thrash to the sides of the dam Eric and Ndanu have protected the sides of the gully. Keräämällä viljelystähdettä padon reunoihin, Eric ja Ndanu ovat suojanneet padon reunat veden voimalta.
The dam has filled up to the top from the upper side. Pato on täyttynyt ylös asti yläjuoksun puolelta.
Here Ndanu and Eric discussing how to repair the broken dam below the functioning ones. Tässä Ndanu ja Eric keskustelemassa miten korjata rikkoutunut pato toimivien patojen alajuoksun puolella.

Here are some photos of the terraces where Rhodes grass was planted. The actual terraces (fanya juu with a ditch and a hump) have almost disappeared but a stripe of lush grass – suitable for fodder – fills the terrace line.

Ndanu was one of the only ones who cultivated an extra maize crop during the out-of-season rains. And noone else has so perfect grass strips either.

Tässä joitakin kuvia terasseista, joille istutettiin Rhodes ruohoa. Varsinaiset terassit ovat hävinneet näkyvistä, mutta terassilinjaa peittää muhkea ruohokaistale – ruohoa, joka käy eläinten rehuksi.

Ndanu oli yksi harvoista, joka kasvatti ylimääräisen maissisadon ‘väärään aikaan’ tulleiden sateiden avulla.

A wide strip of grass in the middle of a maize field will keep the soil in place. Leveä ruohokaista maissipellon keskellä pitää maaperän paikallaan.
And mixed farmers value a fodder crop. Ja sekaviljelijät arvostavat rehua.
Share this page