The last stove of the year

December 24, 2020 admin

Happy Christmas to all,

The last stove of the year has been built to Mkongea where we earlier built a water tank. Mkongea is on the southern tip of the Pare mountains, on the plains. The stove was built by Ndanu and Mandela. Liana’s part of the cost came from J-P and M… my old school mate and her husband… that much I need to reveal. Thank you!

Onnellista joulua kaikille,

Tämän vuoden viimeinen hella valmistui Mkongeaan, johon aiemmin rakensimme myös vesitankin. Mkongea on Pare-vuorten eteläpäässä tasangolla. Hellan rakensi Ndanu ja Mandela. Lianan osuuden rahoitti J-P & M… entinen koulutoverini ja hänen miehensä… sen verran pakko paljastaa. Kiitos!