Uusi hanke

Muutama viikko sitten Liana ja KIWAKKUKI (Naiset HIV/AIDS:ia vastaan) saivat Turun yliopiston ylioppilaskunnalta pienen apurahan hankkeeseen Moshin kaupungin läheisyyteen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa haavoittuvien ryhmien (mukaan lukien HIV:n kanssa elävien ihmiset ja  haavoittuvista lapsista huolehtivat) toimeentuloa ja terveyttä kasvattamalla ravinteikkaampaa ruokaa. Näitä ovat vihannekset, oranssit bataatit, hedelmäpuut ja rotusiipikarja.

Tämä projekti on nyt alkanut. Tohtori Adela KIWAKKUKIsta kirjoittaa: “Päivä meni hyvin tänään KIWAKKUKI-ryhmän kanssa Shirimatundassa. Esittelimme hankkeen yksityiskohdat jäsenille. Heitä oli tänään 26 ja he mainistsivat 8-9 muun henkilön nimet, joiden he uskovat tulevan myös  mukaan. He sopivat Agro Groupin muodostamisesta, ehdotettujen aktiviteettien toteuttamisesta, ja aloittamisesta jo ensi viikolla.” (kuva tästä kokouksesta). Odotamme mielenkiintoisia uutisia tuloksista, kun käytännön toiminnot alkavat.

Some weeks ago Liana and KIWAKKUKI (Women Against HIV/AIDS) got a small grant from the University of Turku Student Union for a project in the semi-urban area of Moshi town. The purpose of the project is to improve the livelihoods and health of vulnerable groups (including PLHAs and caretakers with vulnerable children) by growing more nutrient rich foods. These include vegetables, orange-fleshed sweet potatoes, fruit trees and improved poultry.

This project has now started. Dr Adela of KIWAKKUKI writes: “The day went well today, with the KIWAKKUKI group in Shirimatunda, for project introduction and sensitization of the members.  They were 26 today and have mentioned the names of another 8-9 people whom they think will also be interested to join the group.  They have agreed to form an Agro Group, work together to implement the proposed activities in the initiative and also to begin as early as next week.” (photo from this meeting)

We are looking forward to interesting news about the results when the hands-on activities start.

Share this page