Tree training in schools in Rombo and Mwanga, November 2021

Liana järjesti taimitarhan perustamiskoulutuksen viidellä koululle Rombossa ja viidellä koululla Mwangassa marraskuussa 2021. Opetimme myös, että itsestään kasvaneiden taimien suojelu on helppo keino saada lisää puita. Villitaimet ovat vahvoja. Niiden kasvua voi nopeuttaa antamalla kuivaa karjanlantaa juurille. Mutta ne on myös suojeltava vuohilta.
Pilotoimme ostoskasseina käytettyjä biohajoavia kuitupusseja. Ne ovat vähän liian suuria, mutta käyvät kyllä pieneen 120 taimen tarhaan. Sen jälkeen kun taimet istetaan huhti-toukokuun sadekautena ympäri koulua, sadankin taimen kastelu kuivien kausien yli, kahden vuoden ajan, on kovaa hommaa sekin. Myöhemmin kuitenkin ompeli pienensi taimipusseja muutamalla eurolla. Aktiviteetin rahoitti The Pollination Project Kaliforniasta.
Oli rohkaisevaa nähdä, kuinka koulut olivat onnistuneet pitämään hengissä taimet, jotka niille vietiin videoinnin ohessa maaliskuussa. Gallerian lopussa on kaksi kuvaa taimista, jotka on suojeltu eläimiltä mallikelpoiseen tapaan. Kiitos etevien opettajien.
Liana organized nursery training for five schools in Rombo and five schools in Mwanga in November 2021. We also taught that protecting self-grown seedlings is an easy way to get more trees. Wild seedlings are strong. Their growth can be accelerated by applying dry livestock manure to the roots. But they must also be protected from goats.
We piloted biodegradable fiber bags used as shopping bags. They are a little too big, but worked for a small orchard of 120 seedlings. After the seedlings are planted around the school during the April-May rainy season, watering even a hundred seedlings over dry periods, for two years, is a tough job too. Later, however, a tailor reduced the seedling bags for few euros. The activity was funded by The Pollination Project in California.
It was encouraging to see how the schools had managed to tend the seedlings that were taken to them when we took the videos in March. At the end of the gallery there are two pictures of seedlings that have been protected from animals in an exemplary manner. Thank you to clever teachers.