Water tank at Usongo primary school 21-27 November 2018

A water tank has been built at Usongo primary. The team was Ndanu who led the work and purchased the materials, Musa who builds the gutters, Tumaini, Rama (recently trained new builder) and two apprentices from the area, Victorini Daudi and Claudi William.
Usongon koulu sain sadevesitankin. Rakentajatiimiin kuuluivat tällä kertaa Ndanu, joka johti työtä ja hankki materiaalit; Musa, joka rakensi myös kattokourut; Rama (hiljattain koulutettu rakentaja); ja kaksi oppipoikaa Victorini Daudi ja Claudi William. 

This tank was funded, in addition to a considerable contribution by the school itself, by Liana supporting members.
Tämän tankin rahoitti, koulun huomattavan oman osuuden lisäksi, Lianan tukijäsenet. 

This school has a water pipe, but the water is expensive and they don’t have any budget to buy it. So they decided in the school committee that a one-off investment to collect free water from rain is worth it.
Tällä koululla on vesijohto, mutta vesi on kallista eikä koululla ole siihen budjettia. Niimpä he päättivät koulukomiteassa että kertainvestointi sadeveden keräämiseksi jatkossa ilmaiseksi kannattaa. 

              

Ndanu writes a caption for the last image: Watoto wanaimba wimbo wa kumshukuru Mama Liana. Children sing a song to thank Mama Liana.
Ndanu kirjoitti kuvatekstiksi viimeiseen kuvaan: Lapset laulavat kiittääkseen Mama Lianaa. 

I would like to thank all of you who have contributed into making this work with Rombo schools possible and especially Liana supporting members who helped to build this particular water tank.
Minä haluaisin kiittää kaikki teitä, jotka olette mahdollistaneet tämän työn koulujen kanssa Rombossa, ja etenkin Lianan tukijäseniä, jotka auttoivat rakentamaan juuri tämän vesitankin.