Lisää makuupusseja / More sleeping bags

Last year, Liana members and supporters raised a sum of money for the builder team’s sleeping bags. Builders often have to sleep in harsh conditions in schools during their construction trips. Last year, Ndanu bought 10 sleeping bags (about 8 € / each). Few days ago he bought an additional 11 sleeping bags. Now everyone has their own. Used sleeping bags can be found at the used clothing market in Moshi. Thanks again to those who participated in this purchase! A small thing can make a big difference. At the end of a hard day’s work, a good night’s sleep is important.

Viime vuonna Lianan jäsenet ja tukijat keräsivät summan rahaa rakennusryhmän makuupusseja varten. Rakentajat joutuvat rakennuskeikoillaan usein nukkumaan alkeellisissa oloissa kouluilla. Viime vuonna Ndanu osti 10 makuupussia (n. 8 €/kpl). Tänään hän osti lisää 11 makuupussia. Nyt kaikilla on omansa. Käytettyjä makuupusseja löytyy käytettyjen vaatteiden torilta Moshista. Kiitos vielä uudelleen niille, jotka osallistuivat tähän hankintaan! Pienellä asialla voi olla suuri merkitys. Raskaan työpäivän päätteeksi hyvä yöuni on tärkeää.