Water tank in Kigonigoni behind Pare mountains

Vesitankki jälleen! Ndanu on juuri saapunut kouluun lopputarkastukseen, maksamaan rakentajille, kirjoittamaan lahjoittajien nimen laattaan ja lähettämään minulle paikkakoordinaatit ja valokuvia.

Koulu, Kigonigonin yläkoulu, on aivan Parevuorten takana. Ja huomatkaapa, kuinka paljon puita he ovat jo istuttaneet vuosien varrella. Nyt he saavat kerätä käsienpesuvettä ja istuttaa entistä enemmän! Rohkaiseva on myös huomautus, joka muistuttaa oppilaita suojelemaan ympäristöään joka päivä, millä tahansa keinolla!

Tällä kertaa rakentajia olivat Apendaely, January, Dhahiri, Florens, Musa ja Juma. On hienoa, että rakentajat ottavat enemmän itsenäistä vastuuta. Aiemmin Ndanu tai Ernest ovat aina olleet osa tiimiä.

Tämä oli Juman toinen oppisopimustyö rakennusryhmässä. Odotamme yleensä oppijan rakentavan neljä tankkia (tai hellaa) kokeneiden rakentajien kanssa. Jos kaikki menee hyvin ja hän osoittaa oppineensa, hän valmistuu. Kaksi vielä jäljellä! Käytimme Lianan viime vuoden ja tämän vuoden kannatusjäsenmaksuja Lianan osan rahoittamiseen. Kiitos, tukijäsenille!

Water tank again! Ndanu has just gone to the school for the final check, pay the builders, write the donors name on the label and send me the location coordinates and some photos.

The school, Kigonigoni secondary school is right behind Pare mountains. And please notice how many trees have they already planted over the years. Now they get to collect hand washing water and plant even more! Encouraging is also the notice that reminds students to conserve their environment, every day, whatever means they can!

This time the group of builders were Apendaely, January, Dhahiri, Florens, Musa and Juma. This is great that builders take more independent responsibility. Earlier Ndanu or Ernest have always been part of the team.

This was Juma’s second apprentice job with the builder group. We normally expect a learner to build four tanks with the experienced builder. If everything goes OK and he shows that he has learned, he graduates. Two more to go!

We used Liana supporting members fees for last year and this year to fund Liana’s part of the tank. That you for supporting us!