Mawanda Mkei tree nursery

(suomeksi kuvien alla)
Mawanda Mkei primary and Liana built a water tank and a stove in autumn 2017. It was clearly explained from our side that to receive such a large subsidy to build a water tank, a school needs to be committed to do all the other improvements and environmental activities as well:

  • To build an improved stove to save firewood and to keep kitchen air smoke free
  • Children need to start washing hands after toilet
  • To use recycled water from the kitchen and from hand washing to grow trees in the school yard (because trees are needed for firewood even after building the stove and for sustainable livelihoods children need to learn to grow the trees they need).

Now the school’s committed head teacher has started a tree nursery and I have just received photos of it. The nursery is just outside his own door. They started the nursery independently without Liana’s or anyone else’s help. They are growing Cedrella odorata. These kinds of news makes one happy. There is motivation, there is commitment, there is effort, there is knowledge and skills.

The photos also show how well they have protected the tank from erosion by building a bund of soil behind the tank to direct water off the tank’s foundation.

  

    

Mawanda Mkein alakoulu ja Liana rakensivat vesitankin ja hellan syksyllä 2017. Omalta puoleltamme teimme selväksi, että tankinrakennukseen tarvittavan suuren tukiaisen saadakseen koulun on sitouduttava myös muihin parannuksiin ja ympäristötekoihin:

  • On rakennettava hella, jotta polttopuuta säästyy ja keittiön ilma puhdistuu savusta
  • Lasten on alettava pesemään kätensä vessan jälkeen
  • Vesi on kierrätettävä sekä keittiöstä että käsienpesusta ja käytettävä puiden kasvatukseen (koska polttopuuta käytetään hellan rakentamisen jälkeenkin, ja lasten on opittava kestävä elämäntapa kasvattamalla tarvitsemansa puut).

Nyt koulun tunnollinen rehtori on aloittanut taimitarhan ja olen juuri saanut kuvia siitä. Taimitarha on heti rehtorin oven ulkopuolella. He ovat aloittaneet sen itsenäisesti ilman Lianan tai kenenkään muunkaan apua. He kasvattavat Cedrella odorataa. Tällaiset uutist tekevät iloiseksi. On motivaatiota, on tunnollisuutta, on yrittämistä, on tietoa ja taitoa.

Kuvat myös näyttävät, kuinka hyvin he ovat suojanneet vesitankin eroosiolta rakentamalla esteen ja ojan tankin taakse ohjaamaan sadevedet pois tankin perustuksista.