Stove for Kirachi

At the end of last week a stove was completed at Kirachi primary. The school has a nice stone building for a kitchen – unlike many other schools at which we have built stoves so far. But their cooking facilities were just the same, the standard three-stone fire on the earthen floor and outside in the school yard.

Viime viikon lopulla valmistui hella Kirachin alakoululle. Koululla on hieno kivirakennus keittiönä – toisin kuin monilla kouluilla, jonne olemme rakentaneet helloja. Mutta keittiövälineistö oli kuuitenkin aivan samalaista tasoa kuin muuallakin, kolmen kiven tuli maalattialla ja ulkona pihalla.
  
      
The school has a water tank, but it is not enough. So children carry water by buckets and jerrycans. Above also a photo of the morning assembly.
Koululla on vesitankki, mutta sen vesi ei riitä. Siksi lapset kantavat vettä ämpäreillä ja kanistereilla. Yllä myös kuva aamukokoontumisesta.

   
The head teacher (above) sends here greetings and thanks for the nice new stove. Thank you Jan-Petter.
As we are building stoves all the time, I have also started to allocate larger donations to stoves. I earlier kept them for water tanks.
Rehtori (ylhäällä) lähettää terveisensä ja kiitoksensa hienosta uudesta hellasta. Kiitos Jan-Petter.
Koska rakennamme helloja jatkuvasti, olen alkanut käyttämään myös suuremmat lahjoituksen helloihin. Pidin niitä aiemmin vesitankkeja varten syrjässä.