Water tank for Kwangu secondary in Kwakoa, Mwanga

(alla suomeksi)

Thanks to additional funds donated by Liana supporters in October we were able to build a water tank at Kwangu secondary school in Kwakoa village in Mwanga district.

We had two projects in Mwanga between 2009 and 2014. Farmer groups – in collaboration with Liana – build over 80 water tanks (a tank for each group member). In addition, each group member acquired an improved stove, about a third of the group members bought a drip irrigation kit in order to start cultivating vegetables in a kitchen garden, and all group members planted 5 to 10 indigenous trees during each rainy season during the project. We also helped over 20 schools to acquire an improved stove.

Now one of the schools requested for a water tank. As they had the money available and we had just acquired new funds through our fundraising campaign we were able to respond quickly.

Early short rains posed an extra complication to the builders as they needed to cover the tank by tarpaulins during plastering.

Builders were Dhahiri, Ernest, Rama, Ndanu and Daudi (who made the gutters).

Shared transportation with sisal poles.
Ernest (in black), Rama and Dhahiri (in red).
(from left) Ernest, Daudi, Rama, Dhahiri.
Contributed through Liana by Kirsi, Paula and Eero. Thank you!
Ernest and Rama.
Ready!

Lokakuussa saamiemme lahjoitusten turvin pääsimme rakentamaan heti vesitankkia. Tankki valmistui Kwangun yläkoululle Kwakoan kylälle Mwangan piirikunnassa.

Meillä oli kaksi hanketta Mwangassa vuosien 2009 ja 2014 välillä. Viljeliryhmät – yhteistyössä Lianan kanssa rakensivat yli 80 vesitankkia (tankki per ryhmän jäsen). Lisäksi jokainen ryhmän jäsen hankki polttopuuta säästävän hellan/keittimen, noin kolmannes jäsenistä hankki täsmäkastelulaitteen alkaakseen viljellä vihanneksia keittiöpuutarhassa, ja kaikki ryhmän jäsenet istuttivat 5-10 puuta jokaisena sadekautena hankkeen ajan. Autoimme myös yli kahtakymmentä koulua rakentamaan hellan.

Nyt yksi kouluista pyysi rakentaa vesitankin. Koska heillä oli siihen varat valmiina ja mekin olimme juuri saaneet uusia lahjoituksia, pääsimme aloittamaan nopeasti.

Ennenaikaiset lyhyet sateet monimutkaistivat rakennustyötä, sillä tankki oli peitettävä pressuilla rappaamisen ajaksi.

Rakentajina olivat Dhahiri, Ernest, Rama, Ndanu ja Daudi (joika myös rakensi kourut).